Startsida

När man ska lära sig simma är god vattenvana mycket viktigt. Detta får man genom att regelbundet bekanta sig och umgås med vatten i form av övningar och olika moment. Barnet som ska lära sig simma behöver bli ordentligt bekväm med de olika momenten, och ska få utföra dessa på en grund del av bassängen tills det känns tryggt. Viktiga moment att behärska är att doppa huvudet, bubbla under ytan, glida med framsträckta armar och ansikte under ytan, hoppa från kanten samt flyta i ryggläge och vända till magläge.

Simkunnighet ger en färdighet som bidrar till ökad glädje, livskvalitet och trygghetskänsla vid och i vatten. Därför är det viktigt att simundervisningen inleds i en trygg och säker miljö. Trampoolin erbjuder simskolekurser för barn och vuxna, i grupp eller privat. För barn med vattenvana finns kurser ifrån fyra års ålder och uppåt, men för nybörjare är fem år den rekommenderade gränsen. Simskoleundervisningen för barn är indelad i fyra kurser, och gruppsammansättningen baseras inte på ålder, utan på färdigheter. För barn under fyra år utan vattenvana rekommenderas simlekis, som en förberedande kurs inför simskolan. Det finns grupper med eller utan föräldrars närvaro, detta beror på vad barnet föredrar – vissa har lättare att lära utan sin mamma eller pappa i bassängen, medan andra har ett större behov av deras uppmärksamhet för att kunna koncentrera sig. Även om det är viktigt att starta i tidig ålder så är det aldrig för sent. Trampoolin erbjuder även simundervisning för vuxna, vilket kan ske antingen i grupp eller privat.

I barnens simskoleundervisning lärs främst bröstsim och ryggsim ut och enligt Svenska Livräddningssällskapets rekommendationer ingår även livräddning i kurserna. Även om fokus ligger på att lära sig simma, hoppa, dyka samt ta märken, så är leken fortfarande en viktig del av undervisningen. Trampoolin erbjuder följande simskolekurser:

Nybörjare steg 1 erbjuds antingen med eller utan förälders deltagande. Trampoolin rekommenderar varmt att en förälder deltar i vattnet och fungerar som en extra resurs medan instruktören leder. För att kunna garantera en så hög nivå som möjligt på de föräldrafria kurserna genomförs dessa i så små grupper som möjligt, samt med barn som har god vattenvana. I denna kurs ingår balansövningar då man flyter på mage och rygg, och senare ben- och armtagen för bröstsim och ryggsim. Dessa sätts i nästa kursdel ihop till hela simtag, och övas tills barnen kan simma minst 10 meter. Allvar blandas med bus, hopp, hinderbana och livräddning. Även här rekommenderas föräldrars deltagande.

Simskola del 3 hålls för barn som kan simma längre än 10 meter, och går ut på att utöka simsträckan. Föräldrar deltar inte i denna kursdel. Här övas även dykning, livräddning samt bad- båt- och isvett.

Deltagare i Tekniksim 4 ska kunna simma åtminstone 50 meter. Liksom i föregående kurs slipas bröst- och ryggsimstekniken. Här ingår även crawlteknik, samt ytterligare livräddning och utbildning inom bad- båt- och isvett. I samtliga av Trampoolins simskolekurser tas hänsyn till barnens individuella förmågor och deras utveckling.